Tuulivoimaa
Pohjois-Pohjanmaalta

Ylivieskalainen Semecon Oy edistää suomalaista uusiutuvan energian tuotantoa suunnittelemalla ja kehittämällä tuulivoimapuistoja.

Semecon Oy on vuonna 2018 perustettu 100% suomalainen osakeyhtiö. Edistämme kotimaista uusiutuvaa energiantuotantoa suunnittelemalla ja kehittämällä tuulivoimapuistoja erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tarjoamme konsultointipalveluita suomalaisille sähkö- ja energiayhtiöille.

Tavoitteenamme on luoda kestävää kotimaista energiantuotantoa kehittämällä ja rakentamalla tuulivoimapuistoja. Haluamme olla osaltamme rakentamassa Suomea kohti omavaraisempaa tulevaisuutta energiasektorilla. Tuulivoimapuistojen kehittämis- ja rakentamisvaiheessa sekä operointivaiheessa mahdollisimman korkea kotimaisuus- ja erityisesti paikallisuusaste ovat avainasemassa toiminnassamme.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Tuuli on ehtymätön luonnonvara

Tuulivoima on puhdas tapa tuottaa energiaa: se on uusiutuvaa, polttoainevapaata eikä itsessään tuota päästöjä ympäristöön. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tärkein keino on energiatuotannon muuttaminen hiilidioksidivapaaksi. Tuulivoimateknologia on mennyt merkittävästi eteenpäin viimevuosina. Tämä on mahdollistanut paremman tuotantotehokkuuden tuulivoimapuistojen osalta. Tuulivoimalat ovat nykyisin kaikista kustannustehokkain tapa tuottaa sähköä.

Tuulivoimala tuottaa jo 5–8 kuukaudessa yhtä paljon energiaa, kuin sen koko 30-vuotiseen elinkaareen valmistamisesta lähtien kuluu.

Suomi on ilmastoltaan otollinen tuulivoiman hyödyntämiselle. Talvikuukaudet ovat selvästi kesää tuulisempia – tuulivoima siis tuottaa energiaa eniten juuri silloin, kun sitä eniten kulutetaan. Tuottamalla energiaa paikallisesti Suomessa varmistamme kotimaamme energiaomavaraisuutta, jolloin emme ole enää riippuvaisia tuontienergiasta.

 

Combined ShapeCreated with Sketch.

Tuulipuiston vaikutus alueelle

Tuulipuisto tuo kunnalle ja sen asukkaille paljon hyötyä kiinteistöveron sekä eri alojen työpaikkojen ja alihankintaverkostojen kautta koko sen elinkaaren ajalta. Lisäksi alueen tiestö paranee, mikä tuo lisäarvoa alueen maanomistajille sekä muille metsäalueella kulkijoille.

Maanomistajalle tuulivoima tuo enemmän tuottoa kuin sama alue esimerkiksi metsätalouskäytössä. Metsänhoidollinen toiminta voi jatkua normaalisti, vaikka maa-alue on tuulivoimapuistokäytössä. Alueelle sijoittuvat virkistystoiminta ja jokamiehenoikeudet säilyvät ennallaan.

Tuulivoimapuiston alueelle ja ympäristölle koituvat muutokset tutkitaan huolellisella suunnittelulla ja erilaisten vaikutusten arvioinnilla. Tuulivoimapuiston lopullinen sijainti määrittyy alueen sopivuuden ja olosuhteiden mukaan. Oikeanlaisella puistosuunnittelulla voidaan vaikuttaa tuulivoimapuiston vaikutuksiin paikallisesti.

Lisää tietoa tuulivoimasta ja sen vaikutuksista löydät Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilla.