Peuranevan tuulipuisto

Peuranevan tuulivoimahankkeessa on suunnitelmissa rakentaa Siikalatvan alueelle 10 tuulivoimalan kokonaisuus. Lopullista hankealuetta kartoitetaan parhaillaan, kuitenkin siten, että etäisyys lähimpään asutukseen on yli 2 kilometriä. Alueella on VTT-tutkavaikutusanalyysi käynnissä. Hankkeen etenemiseen tarvitaan puolustusvoimien myönteinen kanta. Alueella tullaan tutkimaan myös teollisen aurinkovoima tuotantoon soveltuvat alueet.

 Tavoitteena on, että voimalaitosten rakentaminen voitaisiin aloittaa vuosien 2024–2025 aikana.

Hankesivu päivittyy hankkeen edetessä.

Hanketiedot

Voimaloiden määrä n. 10

Voimalaitoksen koko n. 6 – 10 MW

Tornin korkeus n. 170 – 200m

Siipien halkaisija n. 170 – 200m

Combined ShapeCreated with Sketch.